DMCA bao ve ban quyen 1152x658

Soisang.net tuân thủ đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật  (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép và đăng trên website theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau :

  • Cung cấp bằng chứng chữ ký điện tử hoặc vật lý nếu bạn đang  được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.Bao gồm địa chỉ , số điện thoại và địa chỉ email.
  • Mô tả chi tiết và đẩy đủ nội dung mà bạn cho rằng đã bị vi phạm.
  • Mô tả nơi mà bạn cho rằng đang vi phạm nằm trên trang web của chúng tôi.
  • Một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện, hoặc pháp luật cho phép; và
    một tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin nói trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Mọi thông tin cần thiết xin gửi đến email info@soisang.net, vui lòng cho chúng tôi 1 ngày để xử lý và xóa nội dung đó.

Xin cảm ơn.